Avada Car Dealer News

Bir bilgisayar ağına yeni cihazlar eklenmesi ile ağ giderek büyür. Bununla beraber ağın yönetimi zorlaşır ve
ağ performansı düşer. Bu nedenle ağ yöneticileri bütün ağı küçük ağlara böler. Bir ağın daha küçük ağ bölümlerine
bölünmesine alt ağ oluşturma denir.

Bir ağın alt ağa bağlanması yalnızca anahtarlar, yönlendiriciler ve köprüler gibi ağ aygıtları aracılığıyla
mümkündür. Bir ağda erişim noktaları gibi diğer bazı ağ cihazları da yaygın olarak kullanılır. LAN veya WAN ağında bu
ağ cihazları olmadan veriler, bir bilgisayardan diğerine aktarılamaz. Bu cihazlar, bir segmentten diğerine veri iletişimi
yapmak için tüm yerel ve uzak ağ segmentlerini birbirine bağlar. Büyük bir ağın iki önemli cihazı, yönlendirici ve
anahtardır. Uygun şekilde yerleştirilip yapılandırılmış yönlendirici, anahtar gibi ağ cihazlarına (iyi bir altyapı) sahip bir
bilgisayar ağı; performans, yönetilebilirlik ve güvenilirliği artırmayı sağlarken genel işletim maliyetini düşürmede etkili
olur.

Tek bir yönlendirici ve modem ile beraber kullanılacak anahtarlar LAN tipi ağlarda yeterli olacaktır. WAN gibi
ağlarda ise yönlendiricilerin kullanımı büyük öneme sahiptir. WAN’ları oluşturan LAN’lar, yönlendiriciler aracılığı ile
birbirine bağlanır (Görsel 1). Küçük alt ağlar, LAN içinde anahtarlar aracılığıyla oluşturulabilir.

LAN ve WAN Kullanılan Ağ Cihazları

Görsel 1: LAN ve WAN Kullanılan Ağ Cihazları Resmi

Leave A Comment