Avada Car Dealer News

Bilgisayarlar ve bilgisayar sistemleri arasında veri iletimi ve haberleşmenin yapılabilmesi için ihtiyaca göre birtakım ağ cihazları kullanılabilir. Kullanılacak ağ cihazlarının seçimi, ağ çeşidine ve fiziksel ortama göre değişebilmektedir.

Leave A Comment