Avada Car Dealer News

Ağ kabloları; bilgisayarlar, yönlendiriciler, anahtarlar ve depolama merkezleri arasında veri iletişimi ve
aktarımı için kullanılmaktadır. Bu kablolar; içinden verilerin aktığı, taşıyıcı bir ortamdır. Genellikle ağ kablolarının
çevresi koruyucu malzemelerle kaplanmıştır. Bu sayede dış etkenlerden en üst seviyede korunması ve en az kayıpla
veri iletiminin gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Günümüzde farklı tipte iletişim kabloları bulunmaktadır. Kullanılacak uygun kablo tipi, sistemin genel
mimari yapı ve topolojisine bağlıdır. Kablosuz cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim mesafelerinin genişliği ve
veri güvenliğinin önemi nedeniyle ağ kabloları, hâlâ vazgeçilmez veri iletim aracıdır. En yaygın kullanılan veri iletişim
kabloları, bükümlü çift kablo olarak adlandırılan kablo çeşididir.

Ağ kabloları, OSI referans modelinin fiziksel katmanında yer alır. Ağın fiziksel yerleşimi, coğrafi genişliği
ve veri kapasitesi dikkate alınarak farklı türde kablo standartları oluşturulmuştur. Kablo standartları, Uluslararası
Standardizasyon Örgütü (ISO) ile Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ISO / IEC 11801, Avrupa Normları (EN),
Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Telekomünikasyon Endüstrisi Derneği (TIA), Elektronik Endüstriler
Birliği (EIA) gibi çeşitli organizasyon ve kuruluşlar tarafından belirlenir.

Leave A Comment