Avada Car Dealer News

Bakır iletken tel kullanılan çift bükümlü kabloyla ağ kablosu yapabilmek için şu aletlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Kablo Kesme, Soyma ve Sıyırma Aleti

Çift bükümlü kabloların uçlarını hazırlamak için kablonun koruyucu plastiğini soymak ve konnektörü ayrılan tel çiftlerinin uçlarındaki fazla kısmı kesmek amacıyla kullanılır.

Kablo Sıkma Pensesi

Kablo sıkma pensesi, kablonun bakır tel uçlarının konnektöre takılıp sıkılması amacıyla kullanılır. Birçok kablo sıkma pensesi, kablo soyma ve kesme gibi işleri de yapabilmektedir. Piyasada kolaylıkla bulunabilen kablo sıkma penseleri, ağ iletişiminde kullanılan RJ-45 konnektör ile telefon bağlantıları için kullanılan RJ-11 veya RJ-12 konnektörleri için sıkma işlemini de yapabilir.

Kablo Test Cihazı

Hazırlanan ağ kablosu kullanılmadan önce test edilmelidir. Kullanım türüne göre sıralanmış (T568A veya T568B) kablo telleri, konnektörlere takılır ve sıkma işlemi yapılır. Kablo uçlarının bağlı olduğu küçük LED lambalarla kontrol yapılabileceği gibi dijital kablo test cihazları da aynı amaçla kullanılır. Hazırlanan kablonun veri iletimini doğru bir şekilde yapıp yapmadığı kontrol edildikten sonra kablo kullanıma hazırdır.

Leave A Comment