Avada Car Dealer News

Ağaç (Tree) Topolojisi, yıldız topolojisi yapısında bulunan ağları genişletmek ve hiyerarşik bir yapı oluşturmak amacıyla kullanılır. İsmini bir ağacın dallarına benzeyen yapısından almaktadır. Ortak yol (bus) topolojisindeki bir yapı, ağaç topolojisinin omurgasını oluşturmaktadır (Görsel 1).

agac-topolojisi-ornegi

Avantajları
Ağın genişletilmesi kolaydır.
Ağaç dallarında oluşacak bir problem bütün ağı etkilemez.
Birçok çalışma grubu bu yapı ile bir araya getirilebilir.

Dezavantajları
Ana omurgada oluşacak bir problem bütün ağ trafiğini etkiler.
Kablolama zordur ve maliyeti yüksektir.
Dal sayısı arttıkça bakım ve yönetim zorlaşır.

Leave A Comment