Avada Car Dealer News

Anahtar; ağ segmentlerini veya Ethernet, token, ring LAN’lar gibi iki küçük ağı birbirine bağlayan ağ cihazıdır. Köprü gibi dinamik bir tablo yardımıyla ağdaki çerçeveleri filtreler ve iletir. Bu noktadan noktaya yaklaşım, anahtarın aynı anda birden fazla segment çiftini bağlamasına izin vererek birden fazla bilgisayarın aynı zamanda veri iletmesine izin verir (Görsel 1). Anahtarların, gelen veriyi MAC ya da IP adresi bilgisine göre filtreleyerek ilgili portlardaki bilgisayar veya bilgisayarlara ileten ağ cihazları olması sebebiyle hub ve köprülere göre performansları daha yüksektir.

Anahtarlar ilk geliştirildiklerinde, statik olan anahtarlama tabloları oluşturulurdu. Sistem yöneticisi, anahtar
kurulumu sırasında her tablo girişini manuel olarak (el ile) yapmak zorundaydı. Süreç basitti ama pratik değildi. Bir
bilgisayarın ağa eklenmesi veya ağdan silinmesi durumunda tablonun manuel olarak değiştirilmesi gerekiyordu.
Bilgisayara yeni bir ağ kartı takıldığında MAC adresini de tanımlamak gerekiyordu.

Anahtarlar Switch Sembolü

Görsel 1 : Anahtarlar (Switch) Sembolü

Statik tablo yerine adresleri bağlantı noktalarına (arayüzlere) otomatik olarak eşleyen, çerçevelerin
hareketlerinden kademeli olarak öğrenen dinamik tablolar geliştirilmiştir. Bunu yapmak için anahtar, anahtardan
geçen her çerçevede hem hedef adresini hem de kaynak adreslerini inceler. Hedef adres, yönlendirme için kullanılır
(tablo araması). Kaynak adresi ise tabloya giriş eklemek ve güncelleme yapmak amacıyla kullanılır. Görsel 2.10’da bu
süreç detaylandırılmıştır.

Basit Anahtar Ağ Yapısı

Görsel 2 : Basit Anahtar Ağ Yapısı

1. PC2 bilgisayarı, PC1 bilgisayarına bir çerçeve gönderdiğinde anahtar, PC2 veya PC1 için herhangi bir
bilgiye sahip değildir (Görsel 2.11.a). Çerçeve, üç bağlantı noktasının (port) hepsinden gönderilir.
Anahtar, kaynak adresine bakarak PC2 bağlantı noktasının 1 numaralı porta bağlandığını öğrenir. Bu,
gelecekte PC2’ye yönelik çerçevelerin bağlantı noktası 1 üzerinden gönderilmesi gerektiği anlamına
gelir. Anahtar, PC2 bilgisayarının MAC adres bilgisini bu port için kendi tablosuna ekler. Tablonun ilk
girişi yapılmış olur (Görsel 2.11.b).

AdresPort

Görsel 3 : Anahtar Tablosu Boş

AdresPort
01:1A:0F:AC:21:AA1

Görsel 4 : PC1 MAC Bilgisinin Tabloya İşlenmesi

2. PC1 bilgisayarı, Laptop0 bilgisayarına bir çerçeve gönderdiğinde anahtarın bu bilgisayar için herhangi bir
bilgisi yoktur (tabloya işlenmiş bir bilgi). Bu nedenle ağı yeniden tarar. Bu sırada, PC1 bilgisayarın MAC
bilgisini tabloya ekler (Görsel 2.12).

AdresPort
01:1A:0F:AC:21:AA1
01:1A:0F:AC:21:DD4

3. Öğrenme süreci, tablo her bağlantı noktası hakkında bilgi alana kadar devam eder (Görsel 2.13). Ancak
öğrenme sürecinin uzun sürebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, bir bilgisayar bir haberleşme isteği veya
veri göndermezse bilgisayarın bilgileri tabloya hiçbir zaman eklenmez.

AdresPort
01:1A:0F:AC:21:AA1
01:1A:0F:AC:21:DD4
01:1A:0F:AC:21:BB2
01:1A:0F:AC:21:CC3

Leave A Comment