Avada Car Dealer News

Fiziksel Topolojiler cihazların ağ üzerindeki konumunu ve kablolama yapısı belirlemek için kullanırız. Yani Fiziksel Topoloji Ağ iletim ortamının ve kabloların yerleşimini tanımlar. Ağın yapısında kullanılacak kablolama türü ve kullanılacak cihazları belirlemek için bu topoloji kullanılır.

ev-tipi-fiziksel-topoloji-ornegi

Şekil: Ev Tipi Fiziksel Topoloji Örneği

kucuk-is-yeri-fiziksel-topoloji-ornegi

Şekil: Küçük İş Yeri Fiziksel Topoloji Örneği

Fiziksel Topoloji Türleri

Emotekno Fiziksel Topolojiyi Açıklıyor; 
Mantıksal ağ topolojisi belirli bir fiziksel topolojiyle eşlenmek zorunda değildir. Örneğin, bükülü çift Ethernet, fiziksel bir yıldız topolojisi planına eşlenen mantıksal veri yolu topolojisidir. Bununla birlikte IBM’in Token Halkası, fiziksel olarak bir yıldız topolojisi olarak uygulanan mantıksal bir halka topolojisidir.

Ağ topolojisi, bir bilgisayar ağının çeşitli öğelerinin düzenlenmesidir. Temelde bir ağın topolojik yapısı fiziksel veya mantıksal olarak tasvir edilebilir. Fiziksel topoloji, bir ağın çeşitli bileşenlerini, aygıt konumu ve kablo kurulumu da dahil olmak üzere yerleştirirken, mantıksal topoloji; fiziksel tasarımından bağımsız olarak, verilerin bir ağ içinde nasıl aktığını gösterir. Düğümler arasındaki uzaklıklar, fiziksel bağlantılar, iletim oranları veya sinyal türleri iki ağ arasında farklılık gösterebilir ancak kullandıkları topolojileri aynı olabilir.
Buna bir örnek, bir yerel alan ağıdır. LAN’daki herhangi bir düğüm ağdaki diğer aygıtlara bir veya daha fazla fiziksel bağlantı içerir. Bu bağlantıları grafiksel olarak haritalamak, ağın fiziksel topolojisini tanımlamak için kullanılabilecek bir şekil geliştirir. Bununla beraber bileşenler arasında veri akışının haritalandırılması ise, ağın mantıksal topolojisini belirler.

Leave A Comment