DNS Nedir?

DNS bir uygulama katmanı protokolüdür. Farklı sistemlerde çalışan uygulama işlemlerinin nasıl mesajları birbirine ilettiğini tanımlar.

DNS Ne İşe Yarar?

DNS, Alan Adı Sistemi anlamına gelir.
DNS, ağdaki bir ana bilgisayarın adı ile sayısal adresi arasında bir eşleme sağlayan bir dizin hizmetidir.
İnternetin çalışması için DNS gereklidir.
Bir ağaçtaki her düğümün bir etki alanı adı vardır ve tam etki alanı adı, noktalarla belirtilen bir sembol dizisidir.
DNS, alan adını IP adreslerine çeviren bir hizmettir. Bu, ağ kullanıcılarının diğer ana bilgisayarları ararken IP adreslerini hatırlamak yerine kullanıcı dostu adları kullanmalarını sağlar.
Örneğin, EduSoft’taki FTP sitesinin IP adresinin 132.147.165.50 olduğunu varsayalım, çoğu kişi bu siteye ftp.EduSoft.com’u belirterek ulaşacaktır. Bu nedenle, alan adı IP adresinden daha güvenilirdir.

DNS, farklı platformlarda kullanılan bir TCP/IP protokolüdür. Alan adı alanı üç farklı bölüme ayrılmıştır: genel alanlar, ülke alanları ve ters alan.

DNS Etki Alanları

Kayıtlı ana bilgisayarları genel davranışlarına göre tanımlar.
Bir ağaçtaki her düğüm, DNS veritabanına bir dizin olan etki alanı adını tanımlar.
Üç karakterli etiketler kullanır ve bu etiketler organizasyon türünü tanımlar.

Label Description
aero Havayolları ve havacılık şirketleri
biz İşletmeler veya firmalar
com Ticari Organizasyonlar
coop Kooperatif İş Kuruluşları
edu Eğitim Kurumları
gov Devlet kurumları
info Bilgi hizmeti sağlayıcıları
int Uluslararası organizasyonlar
mil Askeri gruplar
museum Müze ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar
name Kişisel isimler
net Ağ Destek merkezleri
org Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
pro Profesyonel Bireysel Organizasyonlar

Ülke Etki Alanı

Ülke alan adının formatı genel alan adı ile aynıdır, ancak üç karakterli kurumsal kısaltma yerine iki karakterli ülke kısaltmaları (örneğin Amerika Birleşik Devletleri için us) kullanır.

Ters Etki Alanı

Ters etki alanı, bir adresi bir ada eşlemek için kullanılır. Sunucu, istemciden bir istek aldığında ve sunucu yalnızca yetkili istemcilerin dosyalarını içerdiğinde. İstemcinin yetkili listede olup olmadığını belirlemek için DNS sunucusuna bir sorgu gönderir ve isme bir adres eşleştirmesini ister.

DNS Nasıl Çalışır?

DNS, bir istemci/sunucu ağ iletişim protokolüdür. DNS istemcileri istekleri gönderir. DNS sunucuları istemciye yanıt gönderirken sunucu.
İstemci istekleri, ileri DNS aramaları olarak bilinen bir IP adresine dönüştürülen bir ad içerirken, ters DNS aramaları olarak bilinen bir ada dönüştürülen bir IP adresi içeren istekler.
DNS, internette bulunan tüm ana bilgisayarların adını depolamak için dağıtılmış bir veritabanı uygular.
Bir web tarayıcısı gibi bir istemci, bir ana bilgisayar adı içeren bir istek gönderirse, DNS çözümleyicisi gibi bir yazılım parçası, bir ana bilgisayar adının IP adresini almak için DNS sunucusuna bir istek gönderir. DNS sunucusu, bir ana bilgisayar adıyla ilişkili IP adresini içermiyorsa, isteği başka bir DNS sunucusuna iletir. IP adresi çözümleyiciye ulaştıysa, bu da isteği internet protokolü üzerinden tamamlar.

Leave A Comment