Avada Car Dealer News

Ağ iletişiminde kullanılacak kablolar hazırlandıktan sora mutlaka test edilmelidir. Kabloların yapımı sırasında
gözden kaçan bir durum veya yapılan bir hata kablonun doğru çalışmasını engelleyebilir. Bu durum, veri iletimini
imkânsız hâle getirebileceği gibi istenilen hızda iletişimin yapılamaması gibi sorunlara neden olabilir. Bu sebeplerle
kabloların doğru şekilde çalışıp çalışmadığını test etmek için geliştirilmiş kablo test cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır

Kullanılan test cihazları, TIA (Telecommunications Industry Association) veya ISO/IEC (International
Organization for Standards) ile uyumlu olmalıdır. Günümüzde ağ kablolarının testi için Fluke testi uygulanmaktadır
(Fluke Networks tarafından yayınlanmıştır.). Bu test, bir Ethernet kablosunun kalitesini anlamak için en etkili kriter
olarak kabul edilmektedir.

Leave A Comment