Avada Car Dealer News

Veri aktarım kabloları için kablolama standartları bulunmaktadır. Kablo uçlarının konnektöre takılmadan önce belirli bir dizilimle sıralanması gerekir. Görsel 1’de konnektör pinleri görülmektedir. Kablo sıralamaları EIA / TIA-T568 standardı ile belirlenir. Standart içinde T568A ve T568B olmak üzere iki bağlantı şeması önerilir.

Görsel 1’ de T568A ve T568B bağlantı pin sırası verilmiştir. Genellikle şema olarak T568B kullanılır. Bağlantı ve veri iletiminin sorunsuz devam etmesi açısından konnektör bağlantısının ve değişikliğinin standartlara göre gerçekleştirilmesi önemlidir.

T568A ve T568B Kablo Standartları

Görsel 1: T568A ve T568B Kablo Standartları

Kablo dizilimi belirlemede dikkat edilecek diğer bir nokta kablonun kullanılacağı ortamdır. Cihazlar arasındaki seri haberleşmede verici [TX (transmitter)] ve alıcı [RX (receiver)] uçların karşılıklı gelmesi gerekir. Kablo uçları, cihazların türüne göre düz (straight) veya çapraz (cross) olarak belirlenir.

T568A Bağlantı Pin Sırası

Görsel 2: T568A Bağlantı Pin Sırası

T568A Bağlantı Pin Sırası

Görsel 3: T568A Bağlantı Pin Sırası

Düz Bağlantı

Kablo, bir bilgisayar ve ağ cihazı veya iki farklı ağ cihazı arasına takılarak kullanılacaktır. Bu tür bağlantıda kablonun her iki ucundaki konnektör de aynı standarda göre hazırlanmalıdır (T568A-T568A ya da T568B-T568B).

Çapraz Bağlantı

Kablo, bir bilgisayardan diğer bilgisayara takılarak kullanılacaktır. Bu tür bağlantıda kablonun uçlarındaki konnektörler birbirinden farklı standartlara göre hazırlanmalıdır (T568A-T568B ya da T568B-T568A).

Nasıl Yapılır

Bir bilgisayar ile bir ağ cihazı arasında kullanılmak üzere kablo hazırlamak istiyorsunuz. Yönergeler doğrultusunda Görsel 4’deki gibi ağ kablosu hazırlayınız. Kablonuzu RJ-45 kullanarak sonlandırın.
Görsel 3′ te T568B standardına göre dizilmiş çift bükümlü kablo gösterilmektedir.

1. Adım: Uygulama yapmak istediğiniz kablo türünü seçiniz.
2. Adım: Uygulama yapılacak kablonun uzunluğu doğrultusunda kablo üzerindeki bilgilere göre kabloyu kesiniz.
3. Adım: Kablonun kılıfını (koruyucu plastik) kablo soyucu ve sıyırıcı ile açınız. Açılacak kısım 1,5 cm ile 2 cm
aralığında olmalıdır. Daha az kısım açılması çalışmayı zorlaştırırken fazla kısım açılması konnektöre yerleştirmeyi
zorlaştırır.
4. Adım: Bir kablo standardı seçiniz ve seçmiş olduğunuz standarta göre kablo dizilimini gerçekleştiriniz (Görsel
2.4). Yapılmak istenen kablo, bilgisayar ile ağ cihazı arasında kullanılacağından düz bağlantı standardına göre
hazırlanmalıdır.
5. Adım: Kablo tellerini sıralamaya uygun şekilde RJ-45 konnektör içine yerleştiriniz.
6. Adım: Konnektörü pense yardımı ile kablo hareket etmeyecek şekilde sıkınız.
7. Adım: Kablonun konnektöre doğru bir şekilde ve yeterli sıkılıkta takılıp takılmadığını kontrol ediniz.

Leave A Comment