Avada Car Dealer News

LAN Ağında Kullanılan Ağ Cihazlarından bahsedelim. Kısa mesafeli yerel ağlarda kullanılan cihazlar; bilgisayar, bilgisayar sistemleri ve diğer ağ cihazları arasında veri iletimi ve haberleşme amacıyla kullanılmaktadır. Ağ yapısı bu tür cihazların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Kullanılan ağ cihazları, ağın özelliklerini ve işlevini belirler. Tablo 2.4’te bu ağ cihazlarının isimleri ve OSI referans modelinde yer aldıkları katmanlar gösterilmiştir.

Ağa uygun LAN cihazları kullanım amacına göre ve çalışacağı katmana göre tercih edilir.

Leave A Comment