Avada Car Dealer News

LAN cihazları, bilgisayarlar arası iletişim ve haberleşmenin en kısa sürede, en az kayıpla yapılması amacıyla
kullanılır. Bu nedenle ağa en yüksek verimi sağlayacak şekilde yerleştirilir. Günümüzde kullanılan LAN cihazları,
teknolojik gelişmeye ve ağ trafiğinin artmasına bağlı olarak gelişimlerini sürdürmektedir.

Ağ büyüdükçe ağın performansını artırmak için daha küçük ağlara veya ağ segmentlerine bölünmesi gerekir.
Ağda çok fazla bilgisayar bulunması ağ trafiğinde tıkanıklığa neden olabilir. Aynı anda çok fazla paket iletildiğinde ağın
performansı düşer. Büyük ağlar, ağ trafiği tıkanıklığını önlemek için genellikle küçük ağ segmentlerine bölünür. Böylece
gruplandırılmış ağlar ortaya çıkar. Ortaya çıkan ağ grupları, kendi aralarında iletim ve haberleşme yaparken diğer ağ
veya ağ grupları ile iletişime geçmek için ağların arasına yerleştirilmiş bir ağ cihazına ihtiyaç duyar. Bu cihazlar, bir
ağdan gelen trafiği diğer ağa aktarmak / aktarmamak ve iletişimi başlatmak / bitirmek gibi görevleri üstlenir. Bir ağın
alt ağa bağlanması anahtar, yönlendirici, köprü gibi ağ aygıtları aracılığıyla mümkündür. Dağıtıcılar (hub) ve erişim
noktaları gibi bazı ağ cihazları da bir ağda yaygın olarak kullanılır.

Leave A Comment