Avada Car Dealer News

Bilgisayarın, telefon hatları ile bağlantısını kurarak ağa bağlanmasını sağlayan cihazlardır. Bilgisayardan
aldıkları digital verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hatlarına aktarılmasını sağlar. Haricî olarak bilgisayara
takılıp kullanılır. DSL ve optik gibi daha hızlı türleri de modemler arasında kullanılmaktadır. Günümüzde daha çok iki
türde modem kullanılmaktadır.

ADSL Modem:

ADSL, Asimetrik Dijital Abone Hattı anlamına gelir. Bakır telefon çiftleriyle geniş bant bağlantısı
sağlamak için kullanılan bir ağ teknolojisidir. ADSL modem açıldığında otomatik olarak kurulan bir ağ bağlantısı sağlar
(Görsel 2.16).

CSU/DSU Modemler:

İki farklı dijital sinyali birbirine dönüştürmek için kullanılır. Buradaki iki farklı sinyal,
yerel alan ağından veya geniş alan ağından gelen veri çerçevesidir (data frame). Bu modemler, yerel alan ağındaki
verinin geniş alan ağı verisine veya geniş alan ağındaki verinin yerel alan ağı verisine dönüştürülmesini sağlayan
cihazlardır. Aynı zamanda fiziksel katmanda hata tespiti de yaparlar (Görsel 2.17).

Modem Nedir?

Bilgisayarın telefon hatları ile bağlantısını sağlayarak bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan cihazlardır. Bilgisayardan aldıkları digital verileri analog sinyallere dönüştürerek telefon hatlarına aktarılmasını sağlarlar. Harici olarak bilgisayara takılarak kullanılırlar. Genel olarak 4 farklı çeşit modem bulunmaktadır.

Modem Çeşitleri Nelerdir?

Analog modemler, ethernet kartından gelen dijital verileri telefon hatlarında iletilen analog işaretlere ya da telefon hatlarından gelen analog verileri sayısal verilere çevirirler. Günümüzde masaüstü ve dizüstü bilgisayarların İnternet erişimlerinin sağlanması için sıklıkla kullanılırlar.

Dijital modemler ise verinin sayısal yapısı bozulmadan ulaşması istenen noktaya ulaştırırlar.

ADSL modemler ise yapı itibari ile dijital ve analog modemlerden biraz daha farklıdır. ADSL sisteminde, bilinen bakır kablolama alt yapısı kullanılır. Telefon hattının her ucuna bir ADSL modem eklenir. Veri alma (download), veri gönderme (upload) ve POTS (Plain Old Telephone Service – Düz Eski Telefon Hizmeti) olarak adlandırılan geleneksel telefon servis kanalı olmak üzere 3 farklı kanal oluşturulur. Normal telefon görüşmelerinizi yaparken 0 kHZ ile 4 kHz arasında değişen frekans aralığı kullanılırken, ADSL data iletimi için 4 kHz ile 1100 kHz aralığını kullanıldığından için İnternete bağlıyken aynı anda telefon görüşmesi yapmaya olanak sağlar. ADSL modemler sayısal verileri analog verilere çevirmeden doğrudan olduğu gibi iletir. Sistem asimetrik olarak çalıştığından veri alma ve veri gönderme için kullanılan bant genişlikleri birbirinden farklıdır.

CSU/DSU modemler ise yerel alan ağlarında kullanılan veri çerçeveleri (data frame) geniş alan ağı çerçevelerine veya geniş alan ağı çerçevelerinini yerel alan ağı çerçevelerine dönüştürmek için kullanılır. Ayrıca geniş alan ağlarında verinin iletiminin sağlanması için veri iletiminin yapılacağı hattın iki ucunda saat darbesi (clock rate) değerlerinin aynı olması gerekir. Geniş alan ağı sistemlerinde saat darbesi değeri bu cihazlar tarafından belirlenir.

Leave A Comment