Avada Car Dealer News

Verilerin bir cihazdan diğer cihaza, tek iletim hattında sıra ile aktarımı seri iletişim olarak adlandırılır. Veri İletiminde Seri İletişim, bilgisayar ağlarında seri iletişimden yararlanılır. Uç cihazlar, Veri İletiminde Seri İletişiminde verinin başlangıç ve bitiş bitleri ile iletim hızını bilmelidir. (Görsel 1).

seri-iletisim-hattinda-veri-iletimi-gosterimi
verinin-elektrik-sinyalleri-sayisal-gosterimi

Senkron (Eş Zamanlı) İletişim

Alıcı ve verici cihazlar arasında veri gönderilirken veri paketlerinin başlangıç ve bitişi için her iki tarafta ortak bir karakter belirlenmektedir. Veri gönderimi ve alımı, belirlenen karakter aralıklarında yapılmaktadır. Veri gönderimi olmasa bile cihazlar arasında iletişim aktiftir.

Asenkron (Eş Zamanlı Olmayan) İletişim

İletim hattı yalnızca alıcı ve verici cihazlar arasında iletim varken aktiftir. İletimin varlığını veri paketlerinin başı ve sonuna konan bitler belirmektedir. Bu bitlere başlangıç ve bitiş bitleri denir. Verinin bozulmasına karşı eşlik bitleri eklenmektedir.

Leave A Comment