Avada Car Dealer News

Geniş Alan Ağı coğrafi alana göre geniş bölgelere yayılmış ağ türüdür (Görsel 1.12). Ulusal veya uluslararası ağ omurgası ile yayılmaktadır. Ofis, ev, küçük ve büyük ölçekli işletme kullanıcıları ve mobil kullanıcılar bağlanabilmektedir. WAN sayesinde çok uzaktaki kullanıcılar ve işletmeler bilgi paylaşımında
bulunabilmektedir. Bağlantı hizmetlerini internet servis sağlayıcıları yapabilmektedir. Geniş ağlarda; yönlendiriciler, CSU/DSU cihazları ve 3. katman anahtarlama cihazları bulunabilmektedir.

WAN ile farklı yerel ağlar birbirine bağlanır. Farklı yerel ağları birbirine bağlamak için yönlendirici cihazlar kullanılmaktadır. Geniş Alan Ağı 'na; DSL telefon hatları üzerinden, televizyon kablo altyapısı veya uydu hatları üzerinden, sabit veya mobil olarak bir modemle bağlantı yapılmaktadır.

Leave A Comment